Kai 1

Kategori

Beskrivelse

-Første 12 timer er gratis (betales kun vareavgift (dette oppdateres ila. dagen i morgen)).
-Etter opprinnelige 12 timer er utløpt så vil det koste 4500,- kr. per ny påløpte 12-timers periode.

-Det vil påløpe en ISPS-kostnad på 15% av kai leie.

-Hjelp til fortøyning er 800,- kr.

-Utrykning for fortøyning osv. utenfor arbeidstid hvor det ikke er avtalt tilsier en kostnad på 1500,- kr.

nb_NONorwegian